Kinderpsychologie

Kinderpsychologie

Lette van Bael


Lette behaalde een bachelor orthopedagogie, daarna volgde ze een master psychologie in Leuven en is ze afgestudeerd als psychologe.


Daarna is ze zich gaan verdiepen in pré- en postpartum thema’s en heeft ze de opleiding Infant Mental Health succesvol afgerond. Dit alles houdt in dat je bij Lette terecht kan vanaf het moment dat er een kind in beeld komt door bv. een zwangerschap die moeilijk loopt, een zwangerschap die uitblijft, een ongeplande of ongewenste zwangerschap, abortus,… Dit alles bekijkt ze vanuit een IMH perspectief, wat wil zeggen dat de relatie tussen ouder en kind steeds centraal staat en er een wisselwerking is tussen beiden.

Verder, kunnen ouders ook bij haar terecht met hun jonge kinderen (0 tot 5 jaar). Vanuit een ander perspectief kijken naar bv. het huilen van een baby/kind, slaapproblemen, “gedragsmoeilijkheden”,… maakt dat kinderen beter begrepen worden en dus gedrag of moeilijkheden anders geïnterpreteerd worden. Dit heeft vaak een positieve en snelle impact op het leven in het gezin.


Tot slot kan je bij Lette ook terecht voor levensvraagstukken waarmee je te maken kan krijgen als jonge ouder(s), namelijk; welke opvoeding wil ik geven, hoe kan ik steeds in verbinding blijven met mijn kind, welke waarden en normen wil ik mijn kind meegeven, kan ik wel mama/papa/x… zijn? Mijn werk is plots veel minder of net meer belangrijk in mijn leven, wat doe ik daarmee, wat betekent dit? Welke richting wil ik uit in mijn leven, in mijn job, in mijn andere rollen,….


Lette is erkend psycholoog door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 872112055) en is tevens in het bezit van een visum als erkend klinisch psycholoog bij FOD Volksgezondheid.